รุ่น นิวสไตร์

New

SKU-04218

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. ความสูง : 0.15 ซม. น้ำหนัก : 5.6 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48 THB ฿48
 

 

New

SKU-04219

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. ความสูง : 0.15 ซม. น้ำหนัก : 5.6 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48 THB ฿48
 

 

New

SKU-04220

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. ความสูง : 0.15 ซม. น้ำหนัก : 5.6 กก. ระยะแป : 27-29 ซม.  องศาหลังคา : 22.5-45 องศา 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48 THB ฿48
 

 

New

SKU-04221

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. ความสูง : 0.15 ซม. น้ำหนัก : 5.6 กก. ระยะแป : 27-29 ซม.  องศาหลังคา : 22.5-45 องศา 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48 THB ฿48
 

 

New

SKU-04222

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. ความสูง : 0.15 ซม. น้ำหนัก : 5.6 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48 THB ฿48
 

 

New

SKU-04223

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. ความสูง : 0.15 ซม. น้ำหนัก : 5.6 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48 THB ฿48
 

 

New

SKU-04224

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. ความสูง : 0.15 ซม. น้ำหนัก : 5.6 กก ระยะแป : 27-29 ซม.  องศาหลังคา : 22.5-45 องศา 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48 THB ฿48
 

 

New

SKU-04225

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. ความหนา : 0.15 ซม. น้ำหนัก : 5.6 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48 THB ฿48
 

 

New

SKU-04226

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. ความหนา : 0.15 ซม. น้ำหนัก : 5.6 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

42 THB ฿42
 

 

New

SKU-04227

วัสดุ : คอนกรีต ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. ความหนา : 0.15 ซม. น้ำหนัก : 5.6 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48 THB ฿48
 

 

New

SKU-04228

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. ความสูง : 0.15 ซม. น้ำหนัก : 5.9 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 10 แผ่น/ตร.ม.  ระยะแป : 27-29 ซม.  องศาหลังคา : 22.5-45 องศา 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

55 THB ฿55
 

 

New

SKU-04229

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. ความสูง : 0.15 ซม. น้ำหนัก : 5.9 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

55 THB ฿55
 

 

New

SKU-04230

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 30 ซม. ความยาว : 45 ซม. ความหนา : 0.2 ซม. น้ำหนัก : 2.8 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 18.5 แผ่น/ตร.ม.  ระยะแป : 17.5-18.0 ซม.  องศาหลังคา : 25-45 องศา 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35 THB ฿35
 

 

New

SKU-04231

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า                                                     ความกว้าง : 30 ซม.     ความยาว : 45 ซม. ความหนา : 0.2 ซม.      น้ำหนัก : 2.8 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 18.5 แผ่น/ตร.ม.  ระยะแป : 17.5-18.0 ซม.     องศาหลังคา : 25-45 องศา 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04232

สดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 30 ซม.   ความยาว : 45 ซม. ความหนา : 0.2 ซม.    น้ำหนัก : 2.8 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 18.5 แผ่น/ตร.ม.  ระยะแป : 17.5-18.0 ซม.  องศาหลังคา : 25-45 องศา  คลาสสิกอย่างมีสไตล์ ..กระเบื้องหลังคาทรงว่าวยุคใหม่ โดดเด่นด้วยมิติและเส้นสาย มอบคุณค่าแห่งอารยธรรมเอเชียอย่างลงตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04233

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 30 ซม. ความยาว : 45 ซม. ความหนา : 0.2 ซม. น้ำหนัก : 2.8 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 18.5 แผ่น/ตร.ม.  ระยะแป : 17.5-18.0 ซม.  องศาหลังคา : 25-45 องศา  คลาสสิกอย่างมีสไตล์ ..กระเบื้องหลังคาทรงว่าวยุคใหม่ โดดเด่นด้วยมิติและเส้นสาย มอบคุณค่าแห่งอารยธรรมเอเชียอย่างลงตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04416

วัสดุ : Polymethyl Methacrylate (PMMA)  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 40 ซม. ความยาว : 40 ซม. น้ำหนัก : 1 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04504

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 24 ซม. ความยาว : 30 ซม. ความสูง : 21.8 ซม. น้ำหนัก : 5.1 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 1 แผ่น/จุด  ครอบปิดจั่ว ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย สำหรับหลังคาทรงจั่ว น้ำหนัก 5.1 กก. ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04505

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 24 ซม. ความยาว : 39 ซม. ความสูง : 12 ซม. น้ำหนัก : 4.2 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 2.9 แผ่น/ม.  ครอบสันหลังคา ใช้บริเวณสันหลังคา น้ำหนัก 4.2 กก. ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04506

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 24 ซม. ความยาว : 30 ซม. ความสูง : 12.7 ซม. น้ำหนัก : 3.2 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 1 แผ่น/จุด  ครอบปิดปลายตะเข้สัน ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้ายที่ปลายตะเข้สัน น้ำหนัก 3.2 กก. ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04507

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 24 ซม. ความยาว : 39 ซม. ความสูง : 8.5 ซม. น้ำหนัก : 3.3 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 2.9 แผ่น/ม.  ครอบตะเข้สัน ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน น้ำหนัก 3.3 กก. ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Orientalเท่านั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04508

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 21.9 ซม. ความยาว : 39 ซม. ความสูง : 11.5 ซม. น้ำหนัก : 2.3 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 3.7 แผ่น/ม.  ครอบปั้นลม ใช้ปิดบริเวณปั้นลม น้ำหนัก 2.3 กก. ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04509

วัสดุ : คอนกรีต ขนาดสินค้า ความกว้าง : 21.9 ซม. ความยาว : 31 ซม. ความสูง : 13.6 ซม. น้ำหนัก : 2.2 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 1 แผ่น/จุด ครอบปิดปลายปั้นลม ใช้ปิดครอบปั้นลมตัวสุดท้าย น้ำหนัก 2.2 กก. ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น ************************************************************************* หมายเหตุ : ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อโชว์รูม เพื่อสอบถามราคาสินค้า รายละเอียดสินค้า และ/หรือ ค่าขนส่ง ตามรายละเอียดด้านล่าง ก่อนทำการโอนเงินทุกครั้ง!! http://www.saraburihomemart.com , https://www.facebook.com/Saraburihomemart ---------------------------------------------------------- บริษัท สระบุรีโฮมมาร์ท จำกัด 6 หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร (หินกอง ทางไปนครนายก) ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 . . ติดต่อ-สอบถาม ฝ่ายขายได้โดยตรงที่ โทร. 089-084-8822 / 036-390-100 LINE@ : @saraburi.homemart (มี@ด้วยนะคะ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04531

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 24 ซม. ความยาว : 30 ซม. ความสูง : 23.8 ซม. น้ำหนัก : 5.6 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 1 แผ่น/จุด  ครอบปิดจั่ว ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย สำหรับหลังคาทรงจั่ว น้ำหนัก 5.1 กก. (สินค้าพร้อมจำหน่ายครบตามสีกระเบื้อง)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04532

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 24.5 ซม. ความยาว : 38.5 ซม. ความหนา : 2 ซม. น้ำหนัก : 4.2 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 2.9 แผ่น/ม.  ครอบสันหลังคา ใช้บริเวณสันหลังคา น้ำหนัก 4.2 กก. (สินค้าพร้อมจำหน่ายครบตามสีกระเบื้อง)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04533

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 24 ซม. ความยาว : 30 ซม. ความสูง : 14.7 ซม. น้ำหนัก : 3.2 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 1 แผ่น/จุด ครอบปิดปลายตะเข้สัน ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้ายที่ปลายตะเข้สัน น้ำหนัก 3.2 กก. (สินค้าพร้อมจำหน่ายครบตามสีกระเบื้อง)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04534

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 18.4 ซม. ความยาว : 39 ซม. ความสูง : 11.6 ซม. น้ำหนัก : 2.6 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 3.7 แผ่น/ม.  ครอบปั้นลม ใช้ปิดบริเวณปั้นลม น้ำหนัก 2.3 กก. (สินค้าพร้อมจำหน่ายครบตามสีกระเบื้อง)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04560

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 24 ซม. ความยาว : 39 ซม. ความสูง : 10.5 ซม. น้ำหนัก : 4.2 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 2.9 แผ่น/ม.  ครอบตะเข้สัน ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน น้ำหนัก 4.2 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04561

วัสดุ : คอนกรีต  ขนาดสินค้า ความกว้าง : 18.4 ซม. ความยาว : 39 ซม. ความสูง : 11.6 ซม. น้ำหนัก : 2.6 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 3.7 แผ่น/ม ครอบปั้นลม ใช้ปิดบริเวณปั้นลม น้ำหนัก 2.6 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

SKU-04562

วัสดุ : คอนกรีต ขนาดสินค้า ความกว้าง : 24 ซม. ความยาว : 30 ซม. ความสูง : 23.8 ซม. น้ำหนัก : 5.6 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 1 แผ่น/จุด ครอบปิดจั่ว ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย สำหรับหลังคาทรงจั่ว น้ำหนัก 5.6 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้